Notuleren

Heldere naslag

Wil je leren hoe je makkelijk hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheidt tijdens vergaderingen? En hoe je die gestructureerd zodat je na de vergadering snel klaar bent met het verslag?

De training Notuleren is een training met een beetje theorie maar vooral veel oefeningen, technieken, handvatten en bruikbare tips.

Mogelijke onderwerpen:

 • wat zijn goede notulen?
 • een goede voorbereiding
 • notuleerfasen
 • verslagvormen
 • luistervaardigheid
 • hoofd- en bijzaken onderscheiden
 • gestructureerd aantekeningen maken
 • aantekeningen uitwerken tot verslag
 • lezersgericht, helder en actief formuleren
 • opbouw van notulen
 • opstellen van een agenda
 • rol- en taakverdeling notulist en voorzitter
 • vergadertaal.
036 545 17 13
Mail mij meer info!

Alle trainingen
Mondelinge
communicatie
Schriftelijke
communicatie
Online
communicatie
Verkoop &
acquisitie
E-commerce
customer service
Management &
leiderschap
Persoonlijke
effectiviteit
Coaching