Service via Facebook messenger

Kort & persoonlijk

Door het grote gebruik van Facebook is ook Facebook Messenger een steeds logischer kanaal voor persoonlijke klantenservice. Net als WhatsApp biedt Messenger veel potentie klanttevredenheid te vergoten. Ruim driekwart van de gebruikers is tevreden over persoonlijke, mobiele klantenservice.

Hoe zorg je ervoor dat klanten centraal staan in de conversatie? En op welke manier hou je interactie kort en persoonlijk? Door in de dialoog to-the-point en positief leiding te houden vergoot je klanttevredenheid aanzienlijk.

In een intensieve, praktijkgerichte en leuke training leer je hoe je op een professionele manier via Facebook Messenger communiceert met klanten en relaties: met de juiste toon en met een goed resultaat.

Mogelijke onderwerpen
  • publieke vs 1-op-1 klantcommunicatie
  • leiding nemen en houden
  • beknopt en to-the-point communiceren
  • positief en persoonlijk taalgebruik (toch zakelijk!)
  • meeleven met de klant
  • de klant centraal stellen
  • gebruik van emoticons.
036 545 17 13
Mail mij meer info!

Alle trainingen
Mondelinge
communicatie
Schriftelijke
communicatie
Online
communicatie
Verkoop &
acquisitie
E-commerce
customer service
Management &
leiderschap
Persoonlijke
effectiviteit
Coaching