Presenteren

Met zelfvertrouwen

Slapeloze nachten, klamme handen, droge keel, het zweet op je voorhoofd? Komt dit je bekend voor? Heb je moeite met het geven van presentaties? In onze training Presenteren leer je om te gaan met de spanning en je boodschap helder en overtuigend over te brengen.

Deze onderwerpen komen meestal aan bod in de training Presenteren. Samen met jou zorgen we ervoor dat de inhoud perfect aansluit op jouw doelstellingen.

Mogelijke onderwerpen
  • voorbereiden van je presentatie
  • bepalen van je doelgroep
  • opbouw en aanbrengen van een heldere structuur
  • gebruik van ondersteunende audiovisuele middelen
  • presentatietechnieken
  • je lichaamstaal en stemgebruik als instrument
  • contact met je publiek
  • ombuigen van spanning naar positieve kracht en creëren van zelfvertrouwen
  • omgaan met vragen en lastige situaties.
036 545 17 13
Mail mij meer info!

Alle trainingen
Mondelinge
communicatie
Schriftelijke
communicatie
Online
communicatie
Verkoop &
acquisitie
E-commerce
customer service
Management &
leiderschap
Persoonlijke
effectiviteit
Coaching