Effectief beïnvloeden

Verandering met minder inspanning

Effectief invloed uitoefenen op mensen met wie je samenwerkt zonder terug te vallen op een machtspositie of formele afspraken. Lastig! Wil je samenwerken en mensen meekrijgen in jouw standpunten, plannen of ideeën? De training Effectief beïnvloeden helpt je erbij.

Je leert draagvlak creëren en anderen motiveren. Je bereikt persoonlijke doelen en vermijdt conflicten. Met behoud van een goede relatie!

Mogelijke onderwerpen
  • model beïnvloeding
  • bewuste en onbewuste beïnvloeding
  • inzicht in eigen stijl
  • overtuigen als vriend en als autoriteit
  • écht contact maken
  • vraag- & luistertechnieken
  • communicatiestijlen
  • omgaan met bezwaren
  • rollenspellen.
036 545 17 13
Mail mij meer info!

Alle trainingen
Mondelinge
communicatie
Schriftelijke
communicatie
Online
communicatie
Verkoop &
acquisitie
E-commerce
customer service
Management &
leiderschap
Persoonlijke
effectiviteit
Coaching