Online samenwerken

Op afstand maar samen

Hoe ervaren jij en jouw collega’s thuiswerken? Je ziet elkaar nu vooral via Teams of Zoom. Even naar een collega lopen om iets te checken of bij te praten, is er niet meer bij. Je blijft samen werken maar dan op afstand. Hoe zorg je dat je dat effectief doet en dat het teamgevoel blijft?

In deze training krijg je handvatten voor wat je zelf kunt doen om verbonden te blijven met elkaar. Hoe blijf je met elkaar in gesprek, benut je elkaars kwaliteiten en hoe hou je plezier in het werk?

Mogelijke onderwerpen
  • Ervaringen uitwisselen en inventariseren behoefte: wat heeft iedereen nodig om goed online samen te werken?
  • Hoe blijven we verbonden als team?
  • Online samenwerkingsvormen: tips & tools
  • Creativiteit stimuleren

We stemmen de inhoud en opzet van deze training af op de specifieke wensen van jou en je teamleden. Reken in elk geval op een praktische en interactieve (online) training vol direct toepasbare tips en handvatten.

036 545 17 13
Mail mij meer info!

Alle trainingen
Mondelinge
communicatie
Schriftelijke
communicatie
Online
communicatie
Verkoop &
acquisitie
E-commerce
customer service
Management &
leiderschap
Persoonlijke
effectiviteit
Coaching